Overdragelse af nøgle til andel

Skal du sælge din andel?

Mange mennesker vælger at flytte i en andelsbolig i løbet af deres liv. Den billige månedlige ydelse, samtidigt med at ens penge står næsten sikkert i fast ejendom, lokker unge som ældre til de attraktive boliger. Men intet varer evigt.

På et tidspunkt er det tid til et nyt eventyr, uden andelsboligen. At sælge sådan en, er dog ikke nødvendigvis en smal sag. Derfor følger her et par punkter til, hvordan du bedst for solgt din andelsbolig.

Hav styr på foreningens økonomi

Loven om andelsboliger dikterer, at du som nuværende ejer, er forpligtet til at informere køber om både igangværende og fremtidige renovationsprojekter, forbedringer af udendørs arealer, samt nødvendig information om foreningens økonomi.

Derudover skal man som sælger af sin andelsbolig informere andelsforeningens bestyrelse om at andelen sættes til salg, før dette sker.
Undersøg med bestyrelsen, hvordan foreningens økonomi er. Der findes skrækhistorier, om foreninger med så stor gæld, at de enkelte andele ikke holder nogen reel værdi, på trods af andelshaverens indskud.

Derudover bliver det nemmere for mægleren at finde en pris, der både tilgodeser sælger og køber.

Find den rette pris

Når man sælger sin andelsbolig, er der et loft på, hvor meget man maksimalt må sælge boligen for. Denne grænse varierer fra bolig til bolig, men den er dog ikke af betydning for, om du kan tjene penge på din andel.

Når man prissætter en andelsbolig, gøres det som regel enten efter valuarvurderingen (værdien som udlejningsejendom) eller den seneste offentlige ejendomsvurdering. Markedsværdien er lige så vel et anvendt redskab, ligesom der tages hensyn til facaderenoveringer, udskiftning af tag, vinduer mm.

Med den maksimale pris i mente gælder det altså om at finde en pris, som både sælger og køber kan finde fordele i, og som samtidigt holder sig inden for de juridiske rammer.
Hvis du er yderligere interesseret i, hvordan man slipper af med sin andel, så læs mere om salg af andelsbolig her.

For at nogen skal kunne sælge en bolig, må der også være nogen, der vil købe den. Føler dig fristet af den maksimale prisgrænse, og den lave månedlige ydelse,

Hvis du vil købe

Der kan også være betydelige fordele ved at købe andelsboliger i dag. Med et boligmarked, der har oplevet næsten konstante prisstigninger de sidste 6 år, er det at skaffe sig fast ejendom i dag en dyrere affære end nogensinde.

Kigger man på andelsboligerne, er priserne dog ikke røget lige så højt i vejret. Således har de voldsomme prisstigninger på ejerboligerne, på op til 32% årligt, kun været ca. det halve, når det gælder markedet for andelsboliger. Årsagen til den lavere prisstigning skal findes i den føromtalte maksimale grænse, der er for salg af andelsboliger.